Jakie są główne rodzaje technik rehabilitacyjnych?

Techniki rehabilitacyjne są stosowane w celu przywrócenia osobie zdolności fizycznych. Są one stosowane w leczeniu skutków choroby, urazu lub traumy.

Czym są techniki rehabilitacyjne?

Techniki rehabilitacyjne obejmują różne metody, które fizjoterapeuci stosują, aby zapewnić odzyskanie funkcji. Cel tych technik nie ogranicza się tylko do całkowitego odzyskania zdolności, ale służy także zapobieganiu ich pogorszeniu i zmniejszeniu następstw urazu. Najczęściej stosowaną techniką w rehabilitacji jest kinezyterapia: zabieg oparty na ruchu, który ma na celu przywrócenie sprawności organizmu.

Więcej artykułów o zdrowiu, treningach, ćwiczeniach, rehabilitacji i relaksie, znajdziesz w serwisie https://www.wtoku.pl/. Generalnie wyróżnia się dwa rodzaje: kinezyterapię bierną, którą prowadzą sami terapeuci oraz kinezyterapię czynną, którą prowadzą sami pacjenci.

Jakie są główne techniki rehabilitacyjne?

Istnieje wiele różnych rodzajów technik rehabilitacyjnych, każda z nich skupia się na innej specjalizacji. Możemy jednak wyróżnić 5 głównych metod.

Krioterapia

Krioterapia to mało inwazyjny zabieg, który polega na zastosowaniu intensywnego zimna na skórę. Metoda ta powoduje zamrożenie i zniszczenie chorej tkanki. Podczas stosowania tego zabiegu ciekły azot lub gaz argon przepływa pod bardzo wysokim ciśnieniem do aplikatora w kształcie igły. Zastosowane intensywne zimno służy do zamrożenia i zniszczenia chorej tkanki. Lekarze stosują tę technikę w przypadku różnego rodzaju patologii.

Elektroterapia

Elektroterapia to metoda, w której stosuje się prąd elektryczny do stymulacji obszarów ciała dotkniętych np. stanem zapalnym, bólem nerwów, zanikiem mięśni lub urazami mięśni i kości. W rehabilitacji sportowej zabieg ten stosuje się po szczególnie intensywnych treningach. Terapia ta jest bezbolesna, nieinwazyjna i ma minimalne skutki uboczne. Aby ją zastosować, na skórze umieszcza się elektrody, które przekazują bodźce elektryczne. Stosowane są trzy rodzaje prądów: przeciwbólowe, przeciwzapalne i stymulujące mięśnie.

Terapia ultradźwiękowa

Jak sama nazwa wskazuje, terapia ultradźwiękowa polega na leczeniu urazów poprzez zastosowanie ultradźwięków. Są to drgania dźwiękowe o częstotliwości ponad 20 000 Hz, a ich zastosowanie wykorzystuje się do wielu zabiegów.

Kinezyterapia

Kinezyterapia to metoda rehabilitacji, która polega na reedukacji organizmu poprzez ruch. Jak wspomniano wyżej, jest to najczęściej stosowana technika. Stosuje się go w przypadkach, gdy występują problemy ze stawami lub mięśniami. Czasami nawet włącza się ją jako wsparcie dla innych zabiegów. W ramach kinezyterapii możemy wyróżnić dwa rodzaje ruchów, w zależności od tego, kto wykonuje wysiłek.

 Ruchy pasywne

To te prowadzone i kontrolowane przez terapeutów. Wykonują cały wysiłek fizyczny, a to pomaga uniknąć sztywności, aktywizuje układ krążenia i przesyła informacje do układu nerwowego.

Aktywne ruchy

Są to te wykonywane przez samą osobę. Jednak do wykonania ćwiczeń nadal niezbędna jest koordynacja i kontrola terapeuty. Ten rodzaj terapii stosowany jest w przypadku problemów ze stawami i mięśniami. Ruch służy aktywizacji różnych układów organizmu, m.in. układu krążenia i układu nerwowego. Wywołuje to reakcje, które wpływają na dotknięte części ciała: zwiększa się przepływ krwi i poprawia koncentracja.

 Termoterapia

Termoterapia to leczenie urazu za pomocą ciepła. Często stosuje się ją w leczeniu zapalnych zmian skórnych, a żeby zadziałała, temperatura musi być wyższa niż temperatura własna organizmu. Dzięki tej metodzie uzyskuje się efekt terapeutyczny i relaksacyjny dla pacjenta. Zabieg termoterapii ma 3 główne efekty.

 Działanie rozszerzające naczynia

Termoterapia zwiększa przepływ krwi w obszarze, na który jest stosowana, wywołując efekt przeciwbólowy.

Spadek ciśnienia krwi

Zastosowane ciepło obniża ciśnienie krwi i działa pozytywnie na serce.

Działanie uspokajające

Długotrwałe stosowanie ciepła ma działanie uspokajające i sprzyja rozluźnieniu mięśni.

Łagodzi uczucie zmęczenia

Terapia ta jest jednak przeciwwskazana w przypadku, gdy pacjent cierpi na choroby serca, zapalenie wyrostka robaczkowego lub przyjmuje leki przeciwzakrzepowe.